Handboek evenementen


Een complete E-Learning om een succesvol evenement te organiseren

De door Eventerz ontwikkelde complete E-Learning helpt je als organisator van een groot of klein evenement door alle organisatiestappen heen. De E-Learning is opgebouwd uit verschillende modules, waar je op volgorde doorheen kunt lopen, maar waar je ook gemakkelijk tussen kunt switchen. Alle belangrijke, zinvolle, handige, praktische en inspirerende informatie op één plek.

Introductie

"De ‘introductiemodule’ geeft je een goed beeld van alle aspecten die bij het organiseren van een evenement komen kijken en helpt je een eerste beeld te vormen en richting te kiezen. In de module ‘het type evenement’ maak je kennis met de vele verschillende soorten evenementen die er zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan publieksevenementen, zakelijke evenementen, evenementen met een thema en online evenementen. Je krijgt hierbij een totaaloverzicht, maar doet ook inspiratie op aan de hand van voorbeelden. De module ‘de why’ van het evenement, de naam zegt het al, zoomt in op het waarom van je evenement. Aan de hand van een aantal belangrijke vragen, ontdek je de drijfveren en daarbij behorende kansen, die het idee voor jouw evenement te bieden heeft. In de module ‘Aanleiding en doel’ werk je toe naar een steeds concreter doel, door te onderzoeken welk ‘probleem’ je eigenlijk oplost en voor wie. Hier koppel je vervolgens een doelgroep aan. Hoe je deze doelgroep bepaalt, welke informatie je op verschillende manieren bij je doelgroep kunt ophalen, en hoe je een klantpersona voor je doelgroep maakt, komt aan de orde in de module “Het bepalen van de doelgroep”.

Marktonderzoek

In de module “marktonderzoek – concurrentieanalyse” word je uitgedaagd écht onderzoek te doen naar je potentiële bezoekers, maar ook naar andere, concurrerende, evenementen. Dit levert zeer veel waardevolle informatie op die je in de rest van het proces kunt gebruiken. In module ‘Het concept’ creëer je een raamwerk voor je evenement. Je onderzoekt welke beleving je de bezoeker wilt meegeven, en welke belangrijke elementen bijdragen aan deze beleving. Je creëert een ‘klantreis’ voor de potentiële bezoeker, waardoor je het concept stevig kunt neerzetten. De module zit boordenvol voorbeelden van mogelijkheden om de bezoeker een verrassende beleving mee te geven.

Doelstelling

In de module “De doelstelling” formuleer je, naar aanleiding van je eerder geformuleerde hoofddoel, specifieke doelstellingen. Hoe concreter hoe beter. Deze doelstellingen zijn de ankers waar je continu op kan terugvallen, als je beslissingen moet nemen. De module helpt je de doelstellingen te formuleren, maar ook om ze smart te maken. Zo kun je achteraf ook goed meten of je je doelstellingen hebt behaald.

Strategische beslissingen

De module ‘strategische beslissingen voor de kosten’ geeft, aan de hand van een duidelijk overzicht, een compleet beeld van alle (mogelijke) kostenposten waar je rekening mee moet houden. Je kunt, aan de hand van dit overzicht inspiratie opdoen, maar ook duidelijke keuzes maken voor jouw evenement.

De begroting

De module ‘De begroting” biedt uitleg over het opstellen van een gedegen en overzichtelijke begroting, waarmee je de kosten en baten van je evenement continue kunt monitoren. Naast kosten, zijn natuurlijk ook de baten/ opbrengsten van je evenement zeer belangrijk. Wat is je ROI? (Return On Investment) en welke strategische beslissingen kun je nemen die een positief effect hebben op de baten van je evenement? In de module “Strategische beslissingen voor de baten” vind je al deze informatie terug. De module “Dekkingsplan” zoomt in op het overzichtelijk bij elkaar brengen van alle geldstromen. Hoe houd je de cashflow onder controle? Het format van Eventerz helpt je hierbij. Het opstellen van de definitieve begroting, en de daarbij behorende deelbudgetten doe je aan de hand van de module “Definitieve begroting en deelbudgetten.”

Het marketingplan

De module “Het marketingplan” is een zeer uitgebreide module waarin alle aspecten van een succesvolle marketingstrategie, en de daarbij behorende marketingcampagne aan de orde komen. Onderzoek doen, kansen en bedreigingen in kaart brengen, interne en externe factoren onderzoeken, verschillende type marketinguitingen (zowel online als offline), het omgaan met de media, online advertising (SEO/ SEA) ; het komt allemaal aan bod. En meer! Het uiteindelijke doel is om tot een zo effectief mogelijke marketingstrategie te komen voor jouw evenement, door het bepalen van de juiste marketingmix.

Eventplanning

In de module “Eventplanning” wordt aandacht besteed aan de nut en noodzaak van een goede planning. Niet alleen op de dag zelf, maar ook in aanloop naar het evenement. Er gebeuren zoveel dingen tegelijk, dat een overzichtelijke planning, met duidelijke actiepunten essentieel is. Deze module helpt je dit overzicht te krijgen, door middel van praktische tips en tricks, maar ook door het delen van een goed format, dat je kunt gebruiken voor jouw evenement.

Ticketverkoop

Hoe zorg ik dat ik zo veel mogelijk tickets verkoop? Wat is de beste tijd om hier mee te beginnen en via welke kanalen ga ik de verkoop organiseren? De module “Ticketverkoop” zoomt in op alle aspecten die komen kijken bij het verkopen van tickets voor je evenement. Deze module zit boordevol handige praktijktips, en geeft inzichten om een goede verkoopstrategie te bepalen. Je kunt ook gebruik maken van een handige lijst met professionele aanbieders die jou kunnen ondersteunen bij de ticketverkoop van je evenement.

Organisatie van het evenement

De module “Organisatie van het evenement” gaat over de daadwerkelijk stappen die je moet nemen tijdens de organisatie. Het samenstellen van je team, het omgaan en communiceren met je leveranciers en locatie, het opvragen van offertes, het organiseren van het decor en de aankleding, het opstellen van een draaiboek, het organiseren van de techniek, het inhuren van derden, de op- en afbouw van het evenement… alles komt aan bod tijdens deze module.

Nazorg en evaluatie

Last but not least… vind je in de module “Nazorg en evaluatie” alle informatie terug die je helpt je evenement goed af te ronden. Dit straalt positief uit naar de gasten, partners, sponsoren en andere belanghebbenden en helpt jou ook de goodwill te creëren voor eventuele volgende edities. Alles rondom het positief afsluiten van je evenement komt in deze module aan bod. Van het bestuderen van alle beschikbare data en het verzenden van bedankjes, tot de interne en externe evaluatie en financiële afronding. Zo is de cirkel rond en kun je je opmaken voor je volgende succesvolle evenement.